Werkbijeenkomsten

Inspirerend werkoverleg Baren en Opleiding Natuurlijke Kraamzorg

 

Jeugdarts Loes Klinge: “Ik vond het weer een leuke bijeenkomst. Ook erg goed dat jullie er praktische dingen in hebben gestopt! Wanneer krijg je nou de kans als dokter om een stuitkompres mee te maken? En de elementenoefening bij het baringsverhaal vond ik ook heel nuttig.”

 

Op weg naar Natuurlijke Geboortezorg

Verslag 22-2-2016:
De Stichting Natuurlijke Geboortezorg organiseerde haar 2e werkbijeenkomst met collega’s in de geboortezorg. Thema : Baring

 

Deelnemers waren verloskundigen, jeugdverpleegkundigen, jeugdarts, lactatiekundige, doula, 2e jaars kraamverzorgenden, en docenten van de opleiding Natuurlijke Kraamzorg.

Omdat er in en rond het Natuurlijke Kraamzorg kraambed samengewerkt wordt is het belangrijk dat vroedvrouwen en kraamverzorgenden die vanuit dezelfde motivatie (Natuurlijke Geboortezorg)  werken, wederzijds van elkaars werkwijzen op de hoogte zijn. Maria verzorgde een opmaat over het begeleiden van de baring,. De inhoud van haar opmaat is ook lesstof die de kraamverzorgenden in de opleiding Natuurlijke Kraamzorg krijgen. Het doel was dat de aanwezigen hierover met elkaar in gesprek kwamen en dat de werkwijze op elkaar afgestemd kon worden.  

Leuk was dat de middag direct praktisch begon met het ervaren van warmte stuitkompres. Terwijl iedereen van dit warme stuitkompres genoot en ervaringen opschreef, vertelde Maria over achtergrond en toepassingen van warmte en kamille. Nadat ervaringen waren uitgewisseld begon het inhoudelijke gedeelte over de elementen en het baringsproces.

Maria vertelde over De 4 elementen aarde, water, lucht en vuur. Hoe ieder proces vraagt om zijn eigen elementenverhouding. Hoe wij kunnen helpen bij baringsprocessen die werkingen van deze elementen te versterken of juist af te doen nemen.

Ook sprak zij over de mens als burger van twee werelden tegelijkertijd en over hoe belangrijk warmte is bij geboorteprocessen.

Heel bijzonder werd het toen zij over de weeën kwam te spreken. Door de verschillende soorten weeën te beschouwen vanuit de drieledigheid werden veel dingen begrijpelijk die tot op heden wel aangevoeld werden maar nog niet volbewust begrepen worden.
Al deze inzichten samen wierpen een mooi nieuw licht op processen zoals de hypno birthing, bad-bevalling en lotusgeboorte.  

Naar aanleiding hiervan ontstond een boeiend gesprek over welke processen zich afspelen bij de verschillende geboorte methoden. Het mooie was dat er nieuwe vragen ‘geboren’ werden waar nog niet meteen een antwoord op gevonden werd.

Enkele verloskundige spraken met elkaar af een initiatief te nemen voor een verloskundige studiegroep rond antroposofie.

Wij hopen jullie binnenkort hierover verder te kunnen informeren

Op de vraag wat collega’s in de geboortezorg nodig hebben van de Natuurlijke Kraamzorg kwam vooral de verzuchting: ‘dat meer mensen hiermee bekend zijn en hun vooroordelen laten varen”.

Het was een inspirerende middag waar een broodje en de heerlijke soep de sociale gezelligheid en ontmoetingselement positief ondersteunde. Een volgende datum is nog niet afgesproken.

Als nieuwe vraag klonk: “wat zie ik eigenlijk aan hoe een kind het ‘doet’ bij geboorte?