fotos_maria_2_crop_s

Natuurlijke Kraamzorg

Natuurlijke Kraamzorg is aandachtige zorg met natuurlijke middelen.

Op het gebied van de kraamzorg zet de stichting zich in voor:

Professionals: de opleiding Natuurlijke Kraamzorg biedt kennis van warmtezorg, omhulling, ritmes,  volwaardige voeding  en nog veel meer. Zij verdiept je waarnemingsvermogen.

Voor certificaathouders Natuurlijke Kraamzorg 1 en 2 organiseren wij regionale inspiratie- en/of intervisie-groepen en nascholingen.

Cliënten:  het aanbod kraamverzorgenden dat op de website van natuurlijkekraamzorg.eu terug te vinden is, biedt zwangere vrouwen een overzicht van het landelijk aanbod van natuurlijke kraamzorg.

Iedereen: de kennisbank die tevens op de website van natuurlijkekraamzorg.eu is te raadplegen maakt een rijk aanbod aan voorlichting publiekelijk toegankelijk.

natuurlijkekraamzorg.eu