Conferentie 2017

Uitgesteld

Er blijkt veel aanbod op het gebied van scholing dit voorjaar. We menen er daarom goed aan te doen onze Conferentie uit te stellen. De extra voorbereidingstijd zullen we gebruiken voor verdere verdieping. We zijn er van overtuigd dat de versterkende kracht van ritme actueel is. Zowel voor pasgeborenen als voor kraamvrouwen als ook voor onszelf, als werkers in de geboortezorg. Wie kent niet de extreme vermoeidheid of de collega met burn out? Als leven ritme is, hoe vinden we dan die vitaliteit zonder terug te gaan naar grootmoeders tijd? Dat is ons onderzoeksgebied, en hopelijk ook het uwe. Zodra we een nieuwe datum hebben komen we bij u terug.

Conferentie Natuurlijke Geboortezorg

31 mei 2017 Weleda, Zoetermeer

Van daar naar hier

wieg_small

Gebaren en ritmes in geboortezorg

Drs. E.P. Schoorel

We leven in een tijd van overgangen. Waar mensen vroeger hun levensritme overnamen van de natuur, is dat nu steeds niet meer vanzelfsprekend. We zijn onafhankelijker geworden van de natuurlijke ordening en het natuurlijke ritme. Daarentegen hebben we de beschikking gekregen over heel veel kennis over de mens, het voortplantingsproces en het geboorteproces. Er zijn technische hulpmiddelen gekomen om die te begeleiden en te sturen. In aansluiting aan het thema van het vorige congres Natuurlijke Geboortezorg willen we dit jaar de vraag stellen, hoe we in evenwicht blijven tussen deze twee werelden. Daarom willen we het over ritme hebben. Ritme kan een evenwicht scheppen tussen wat je wilt en wat je kunt realiseren. Tussen denken en doen, tussen slapen en waken, tussen eten en verteren, tussen werken en rusten, tussen sturen en loslaten. Daarvoor moeten we een gevoel, beter gezegd: een waarnemingsvermogen ontwikkelen.

Ritme is leven. Ritme begeleidt een mens naar het leven en in het leven. En dan zijn we weer bij het geboorteproces.

Edmond Schoorel, kinderarts wil ons inleiden in de wereld van overgangen, de wereld van vandaag, de wereld van het ritme. Van daar naar hier.

Grondgebaren


Bij geboorte begint het kind het eigen ritmische gebied te ontwikkelen. Het is de taak van de opvoeders het kind hierbij tot een gezond evenwicht te begeleiden. Hoe de ouder dat doet, en hoe het kind dat ontvangt wordt behoorlijk bepaald door het eigen grondgebaar, het temperament. De dynamiek van het temperament werkt ook tussen ons als begeleiders van geboorteprocessen en onze zwangeren / kraamvrouwen / baby’s. Onze taak is ouders te begeleiden door een evenwichtig geboorteproces naar een evenwichtig ouderschap. Soms lukt dat vanzelf, soms botst het. Kennis over de verschillende grondgebaren van cliënten en met name van jezelf kan veel verhelderen. Je leert differentiëren in je adviezen en krijgt meer grip op ruis. In de
workshop Grondgebaren maak je kennis met deze grondgebaren De leiding van de workshop ligt bij 2 experts, Saskia Barkmeijer-Sanders, bekend om haar levendige lessen in antroposofische menskunde, Maria Bom, bekend om haar ervaring de praktijk in geboortezorg met antroposofie te verbinden.
Iedere deelnemer kan meedoen in deze werkgroep.

Programma

14.30 Inloop met koffie en thee

15.00 Lezing Edmond Schoorel, kinderarts

16.00 Keuze uit 2 workshops + 1 rondleiding apotheek

17.30 Soep met brood

18.15 Keuze uit 2 workshops + 1 rondleiding tuin

19.45.2e Lezing Edmond Schoorel

20.15 Naar huis

Organisatie

Stichting Natuurlijke Geboortezorg. Deze stichting biedt voorlichting en scholing over aandachtige geboortezorg met natuurlijke middelen. Zij zorgt voor ontmoeting over de beroepsgrenzen heen, geeft inhoudelijke inspiratie en gelegenheid verder te bouwen aan Natuurlijke Geboortezorg vanuit antroposofische gezichtspunten.

Inschrijven 

Klik hier voor het inschrijfformulier

Prijs

65,– , overmaken op reknr. NL91 TRIO 0338 4690 36 ten name van Stichting Natuurlijke Geboortezorg te Rotterdam onder vermelding van Conferentie 2017 en deelnemers naam.

Accreditatie

Register algemeen Natuurlijke Kraamzorg 4 punten,
KCKZ 3 punten aangevraagd
KNOV en anderen zelf bijschrijven met bewijs van deelname

Werkgroepen

Keuzes voor de workshops worden gemaakt bij binnenkomst.
De werkgroep grondgebaren werkt met de helft van de deelnemers per keer, de overige workshops hebben een maximum van 15 deelnemers.

U kiest uw workshop bij binnenkomst door kaartjes uit mandjes te kiezen.

 

1. Leven is Ritme   Bart Maris (2x)
lemniscaatIn deze werkgroep gaan we op onderzoek uit. We verzamelen voorbeelden van snelle en langzame ritmes. Ieder ritme heeft z’n eigen plek in de natuur, in de fysiologie, in het leven en in het verzorgen van gezondheid. Wat gebeurt er met een ritme, wanneer het star wordt als een klok, en wanneer het in chaos verdwijnt? Waar komt dat in de (patho)fysiologie voor? Vooral in het leven van een vrouw zijn veel verschillende ritmes te vinden. Ook kijken we naar het ontstaan van ritmes in der embryologie.
In een ritme komen tegenstellingen bij elkaar. Ze botsen niet, maar ze werken samen in een ritme. Misschien is het wel zo, dat de kracht van de tegenstelling de qualiteit van het ritme bepaalt. Zo worden wij door ritmes door het leven gedragen, ze bieden steun en richting, zoals een bootje dat vaart door de golven van de zee.

2. Grondgebaren, Saskia Barkmeijer Sanders en Maria Bom (2x)
Welk type zorgverlener ben jij?
Ben jij een eik of een berk? Een treurwilg of een linde? Ieder van ons heeft een eigen temperament en is dan in zijn element. Hoe kom je er aan en welke kwaliteiten maar ook welke valkuilen kunnen daarin zichtbaar worden? We gaan het al doende ontdekken. Je ervaringen zullen je ondersteunen in je werk bij zwangerschap en geboorte en een beter begrip van jezelf.

 3. Rondleiding tuin, met de tuinman van Weleda (1 x avond) Rondom het gebouw van Weleda liggen de tuinen waar medicinale kruiden en planten groeien. De tuinman laat u kennismaken met planten en kruiden die het ritmisch proces in de mens ondersteunen. En wie weet ziet u nog iets van het gebaar van wilg, linde, berk of eik.

 4. Rondleiding bereidingsapotheek, apotheker Weleda (1 x middag) Nadat calendula geoogst is, wordt zij op geheimzinnige wijze gepotentieerd. U krijgt een klein inkijkje in dit ritmische proces en mag aansluitend uw eigen calendula zalf maken.

Sprekers conferentie Natuurlijke Geboortezorg

schoorelE.P. Schoorel, kinderarts, Kindergeneeskunde Coördinator medische stroom Kindertherapeuticum Zeist. Opleiding tot kinderarts in het Zuiderziekenhuis in Rotterdam en het Academisch Ziekenhuis in Leiden (1980). Chef-de-clinique tot 1981. Opleiding tot antroposofisch arts in het antroposofische ziekenhuis in Herdecke, Duitsland en de Willem Zeylmans van Emmichovenkliniek in Bilthoven. Vanaf 1983 tot heden antroposofisch werkzaam. www.kindertherapeuticum.nl

bomMaria Bom (1957), directeur opleiding Natuurlijke Kraamzorg, expert Natuurlijke Kraamzorg. Tevens werkzaam als zelfstandig kraamverzorgende Lid: V&VN Antroposofische Zorg, KCKZ, Interdisciplinaire werkgroep Antroposofische ouder en Kindzorg www.geborgenverzorgen.nl www.natuurlijkekraamzorg.eu

barkmeijer-sandersSaskia Barkmeijer – Mijn naam is Saskia Barkmeijer. Ik deel graag mijn ervaringen in het werken op de vrije school als klassenleerkracht, remedial teacher en intern begeleider. Het waarnemen wat een kind nodig heeft voor zijn ontwikkeling, samen met de opvoeder of de leerkracht, is waar ik vreugde aan beleef. Antroposofie is daarbij leidend en daaruit put ik ook mijn onderwerpen voor cursussen die ik verzorg in binnen en buitenland. Bijzonder om dit nu ook te mogen doen op deze Conferentie Natuurlijke geboortezorg.